Charakteristika

Hlavním předmětem činnosti Jazykové školy Litoměřice, která je součástí školy Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o. p. s., Litoměřice, Palackého 730/1 (dále jen EKONOM) je jazykové vzdělávání všech věkových kategorií, od dětí po seniory. Zaměření jazykové školy vychází z koncepce celoživotního vzdělávání (škola je centrem celoživotního učení).

Škola nabízí řadu jazykových kurzů v souladu s vyhláškou č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách. Koncepce a realizace těchto kurzů vychází z principů dokumentu Rady Evropy. Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Nabídka je orientována na výuku nejvíce poptávaných cizích jazyků – anglického a německého a na výuku českého jazyka pro cizince (v regionu je celá řada firem, která zaměstnává cizince, kteří žádají o trvalý pobyt). Jazyková škola má sloužit nejen žákům, ale i široké veřejnosti, institucím státním, samosprávným, podnikatelskému a občanskému sektoru. Nabídka výuky cizích jazyků je koncipována pro úplné začátečníky (úroveň A1 dle SERR) až po pokročilé (úroveň C1) a je určena pro širokou veřejnost.

Škola přináší svým žákům a studentům inovativní přístup ke vzdělávání, díky kterému dosahují výborných výsledků a také vysoké úrovně znalostí. K žákům a studentům je přistupováno individuálně, jsou povzbuzováni k vlastní aktivitě, samostatnosti a schopnosti prosadit se v dnešním hektickém světě.

V uplynulých letech získala škola ocenění – Certifikát kvality udělovaný Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska; Certifikát kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a Zlatý certifikát MŠMT ČR.
číst více

Sídlo, velikost a vybavení školy

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky EKONOM Litoměřice je součástí školy Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o. p. s., Litoměřice, Palackého 730/1 a pro svoji činnost využívá učebny a vybavení této školy.

Budova školy je situována na rohu Palackého a Palachovy ulice v Litoměřicích, necelých 10 minut chůze z Mírového náměstí.

Všechny učebny školy jsou vybaveny multimediální technikou, která umožňuje realizovat vizuální podobu výkladů, přednášek, cvičení a dalších metodik. Každá učebna obsahuje dataprojektor, multimediální počítač a 3D zvukové zařízení. Učebny jsou vybaveny keramickými tabulemi s možností interaktivity (systém eBeam), ve všech učebnách má učitel přístup na intranet a internet.

Výukový systém je realizován vlastním e-learningovým systémem TAHÁK, který obsahuje materiálovou podporu pro práci učitele se žáky: výkladové části, prezentace, cvičení a testy. Tahák umožňuje studentů pracovat s těmito daty i z domova.
číst více

Jazyková škola Litoměřice (IZO: 181 044 528 )

je součástí školy
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky EKONOM,
o. p. s., Litoměřice, Palackého 730/1
IČO: 25400681