Kurzy

nabízíme výuku anglického, německého, francouzkého, italského, španělského a ruského jazyka

výuka bude probíhat 1 nebo 2x týdně 45 minut

kurzy probíhají zábavnou formou s využitím iPadů

garantujeme zkušeného lektora se specializací na výuku dětí

důraz je kladen na konverzaci, rozvoj slovní zásoby, čtení, psaní a gramatická pravidla

od 9 let nabízíme kurzy s možností přípravy na mezinárodní jazykové zkoušky na úrovni A1

vaše dítě může získat mezinárodní jazykové certifikáty A1

každý malý student obdrží po ukončení kurzu certifikát naší jazykové školy

kurzy budou probíhat v učebnách jazykové školy

nabízíme Vám také možnost individuální výuky jazyků

součástí kurzů je přístup na e-learning jazykové školy

Žáci (6 - 12 let)

Skupina: 10 – 15 žáků

Cena: od 120 Kč, 45 min
Délka kurzu: od 17 týdnů
Cena: 2040 Kč

Angličtina, Němčina, Ruština, Italština, Španělština, Francouzština

Výuka probíhá u všech kurzů od září do ledna a od února do června