Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o. p. s., Litoměřice, Palackého 730/1

Mgr. Miroslav Pokorný

ředitel školy

tel.: 602 435 329

pokorny@jazykovaskolaekonom.cz

Mgr. Jarmila Pokorná

Info o kurzech, certifikátech a studiu

tel.: 724 029 019

pokorna@jazykovaskolaekonom.cz

Ing. Jitka Nováková

Příjem přihlášek

tel.: 734 752 003

novakova@jazykovaskolaekonom.cz