Proč skládat jazykové zkoušky?

1.

Certifikáty jsou uznávané po celém světě a dokládají znalost cizího jazyka

2.

Děti, které od základní školy skládají jednotlivé stupně zkoušek, jsou motivovány k dalšímu studiu, cizí jazyk pro ně není problém

3.

Mezinárodní certifikáty zvýhodňují studenty při přijímacích zkouškách na vysoké školy

4.

Chcete studovat v zahraničí? S certifikátem na úrovni C1 nemusíte skládat přijímací zkoušky z jazyka

5.

S mezinárodními certifikáty to pro Vás bude snazší

číst více

Jak skládat jazykové zkoušky?

1.

Postupně od nejlehčího stupně (A1) po nejtěžší (C1)

2.

Podle aktuálních znalostí a potřeb

3.

Bez věkového omezení, v dětství i dospělosti

Pokud jste se rozhodli složit mezinárodní jazykovou zkoušku, využijte možnosti přípravných kurzů, které Vám pomohou s přípravou i s praktickými informacemi týkajícími se zkoušky.

Máte další otázky? Napište nám!

pokorna@jazykovaskolaekonom.cz

číst více

Němčina

Jazykové zkoušky Goethe-Institutu z německého jazyka začínají zkouškou A1 pro začátečníky a končí nejvyšší úrovní C2.
Certifikáty jsou mezinárodně uznávané a mají neomezenou platnost, účastník také není limitován věkem.
Certifikáty můžete skládat jak z obecné, tak i obchodní němčiny.

Angličtina

Cambridgeské zkoušky z anglického jazyka jsou organizovány University of Cambridge. Zkoušky vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce.
Začátečníci skládají zkoušky YLE na úrovni A1, následují certifikáty KET - A2, PET - B1, FCE - B2, CAE - C1 až po nejtěžší certifikát CPE C2.
Obchodní angličtina začíná na úrovni B1 s certifikátem BEC Preliminary a končí BEC Higher na úrovni C1.

Italština

Certifikace PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri),
osvědčuje jazykovou způsobilost a znalost italského jazyka a je jednou ze čtyř certifikací úředně uznaných Ministerstvem zahraničních věcí Italské republiky.
Nabízíme certifikáty od nejnižší úrovně A1 až po nejvyšší C2.
Certifikace C2 zaručuje možnost uplatnění se ve všech profesních oblastech, a to i v těch nejnáročnějších.

Ruština

Od roku 1997 v Rusku platí jednotný státní systém testování občanů cizích zemí z ruského jazyka - TORFL. Tyto mezinárodní jazykové zkoušky dokládají znalosti obecného ruského jazyka na 6 úrovních a na 3 úrovních jazyka odborného.
Garantem a zároveň zkoušejícími profesoři jsou z Filozofické fakulty Moskevské státní univerzity (MSU) M. V. Lomonosova.

Španělština

Diplomy DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) jsou mezinárodně uznávaným oficiálním dokladem potvrzujícím úroveň znalosti španělštiny jako cizího jazyka.
Vydává je španělské Ministerstvo školství a jeho jménem je předává Instituto Cervantes.

Francouzština

Certifikáty DELF a DALF jsou mezinárodně uznávané certifikáty vydávané francouzským ministerstvem školství.
Certifikáty mají doživotní platnost a je možno je skládat na 6 úrovních dle Společného evropského referenčního rámce.